61 66 37 27 kontakt@renlyd.dk

Teleslynger

Har du behov for teleslyngeanlæg, er du landet det helt rigtige sted.

Teleslynger er ofte noget man ikke tænker over, men det er en essentiel del, for de personer der er afhængige af dette. Teleslynger benyttes mange steder, hvor der findes lydanlæg, her kan f.eks. nævnes: 

► Kirker og sognehuse

►Møde- og konferencelokaler

► Teater- og kulturhuse

► Auditorier

► Biografer

► Informationsskranker og billetluger

Et øget behov for teleslynger

Undersøgelser viser desværre, at der vil være en stigende andel af befolkningen, der inden for en årrække vil være afhængige af høreapparater og dermed også teleslynge.

Man forudser, at op mod 20% af den samlede befolkning i 2030 vil have behov for høreapparat helt eller delvist. Hvor der førhen ikke var nogen retningslinjer omkring teleslynge-anlæg, er der i dag helt klare standarder og normer der skal opfyldes i forbindelse med en teleslyngeinstallation.

Under projektering, skal der udføres beregninger på systemet, så man sikrer, at det opfylder kravene i den fælles standard EN60118-4.

Efter installation skal systemet testes efter standarden og der skal udarbejdes en rapport der beskriver systemets præstation.

Desuden skal systemet testes en gang årligt, for at sikre kontinuerlig og problemfri drift.

Ved nybyggeri og renovering, vil bygningsreglementet ofte stille krav om, at der etableres teleslynge.

Vi er certificerede

Vi har taget de relevante uddannelser og certificeringer for at kunne dimensionere, installere og teste teleslyngeanlæg. Derfor får du hos os tryghed fra projektering over installation, ibrugtagning og løbende drift og vedligehold. Nemt og sikkert.